زیتون شور ممتاز اصالت ۶۸۰ گرمی

زیتون شور ممتاز اصالت ۶۸۰ گرمی

دسته بندی: خیارشور، ترشیجات و زیتون

 ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯
۱
 Ù‚یمت
۲۱,۷۰۰ تومان
  Ù…حصولات مرتبط