صفحه نخست    جستجو   مواد غذایی   صبحانه   حلوا شكری ، ارده و كنجد   کنجد برشته نمکی عقاب ۱۲۰ گرمی
کنجد برشته نمکی عقاب ۱۲۰ گرمی

کنجد برشته نمکی عقاب ۱۲۰ گرمی

دسته بندی: حلوا شكری ، ارده و كنجد

 ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯
۱
 Ù‚یمت
۱۸,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۳۰۰ تومان
  Ù…حصولات مرتبط