بال مرغ ۱ کیلوگرمی

بال مرغ ۱ کیلوگرمی

دسته بندی: گوشت مرغ و بوقلمون

 ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯
۱
 Ù‚یمت
۳۲,۰۰۰ تومان
  Ù…حصولات مرتبط