فروش ویژه
ترشی سیر مروارید 680 گرمی اصالت
۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خوراک گوشت 180 گرمی چیکا
۴۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران ممتاز قائنات 1 مثقالی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ترشی مخلوط 1.450 گرمی سحر
۵۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
همبرگر گوشت 90% پخته 480 گرمی ب.آ
۸۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
سیب زمینی تنوری 950 گرمی ب.آ
۴۴,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
سس شکلاتی 680 گرمی هرشیز Hersheys Syrup
۱۸۴,۸۰۰ تومان
لپه 900 گرمی فامیلا
۶۶,۹۰۰ تومان