فروش ویژه
گوشت کف دست گوسفندی 1 کیلوگرمی
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی
۱۷۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز 1 کیلویی
  ناموجود