فروش ویژه
پپرونی مخصوص 80 درصد 250 گرمی سولیکو
۷۹,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
ژامبون واگو 250 گرمی سولیکو
۷۰,۸۰۰ تومان