رب گوجه فرنگی 1.5 کیلوگرمی مکنزی
۷۹,۵۰۰ تومان%۲۰
۶۳,۶۰۰ تومان
رب گوجه فرنگی 400 گرمی مکنزی
۲۶,۳۰۰ تومان%۲۰
۲۱,۰۴۰ تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی 350 گرمی خوشاب
۲۱,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۹,۷۱۰ تومان
کنسرو گوجه فرنگی پوست کنده روژین 380 گرمی
۱۸,۰۰۰ تومان%۲۵
۱۳,۵۰۰ تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی 800 گرمی آتا
۴۰,۸۰۰ تومان%۱۰
۳۶,۷۲۰ تومان
رب گوجه فرنگی 1.5 کیلوگرمی اصالت
۸۲,۷۵۰ تومان%۲۰
۶۶,۲۰۰ تومان
رب گوجه فرنگی شیشه ای 680 گرمی اصالت
۳۹,۲۵۰ تومان%۲۰
۳۱,۴۰۰ تومان