بیسکویت 5 غله BisFit مقدار 800 گرمی سلامت
۴۷,۸۰۰ تومان%۱۵
۴۰,۶۳۰ تومان
بیسکویت نیم چاشت خانواده 720 گرمی گرجی
۳۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۹,۷۵۰ تومان
شیرینی رژیمی 380 گرمی گرجی
۴۹,۲۰۰ تومان
۴۶,۷۴۰ تومان
بیسکویت پذیرایی ساده 400 گرمی گرجی
۲۵,۰۰۰ تومان%۲۵
۱۸,۷۵۰ تومان
بیسکویت سبوس دار 1 کیلوگرمی گرجی
۴۹,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۹,۶۰۰ تومان
بیسکویت کرمدار با طعم کاکائو 360 گرمی گرجی
۲۵,۵۰۰ تومان
۲۴,۲۲۵ تومان