چیپس ساده اورجینال پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس پاپریکا پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس تند و اسپایسی پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس با سس کچاپ پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس پنیر و پیاز پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس با سس باربیکیو پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان
چیپس سرکه نمکی پرینگلز Pringles
۹۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۶,۵۰۰ تومان