حلیم بادمجان هانی 240 گرمی
۴۰,۷۰۰ تومان%۱۰
۳۶,۶۳۰ تومان
جوجه کباب هانی 175 گرم
۳۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۱۶۰ تومان
آش رشته 180 گرمی الیت
۲۲,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۷,۶۰۰ تومان
خوراک تاس کباب مقدار 285 گرمی چیکا
۴۴,۸۰۰ تومان%۲۰
۳۵,۸۴۰ تومان