روغن کنجد سمن - 500 گرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن کنجد سمن - 900 گرم
۲۱۵,۰۰۰ تومان