شکلات تلخ 84 درصد 80 گرمی پارمیدا
۴۳,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۴,۸۰۰ تومان
شکلات سفید Mini Board مقدار 200 گرمی پارمیدا
۳۰,۲۵۰ تومان%۲۰
۲۴,۲۰۰ تومان
شکلات تلخ 60 درصد 80 گرمی پارمیدا
۳۵,۵۰۰ تومان%۲۰
۲۸,۴۰۰ تومان
شکلات فندقی Mini Board مقدار 185 گرمی پارمیدا
۵۹,۵۰۰ تومان%۲۰
۴۷,۶۰۰ تومان
شکلات شیری Ritter Sport بسته 100 گرمی
۶۰,۷۴۰ تومان
۵۷,۷۰۳ تومان