کنسرو ماهی تون در آب نمک 180 گرمی شیلتون
۳۴,۶۰۰ تومان
۳۲,۸۷۰ تومان
تن ماهی در روغن 180 گرمی شالیتون
۲۹,۲۰۰ تومان
۲۷,۷۴۰ تومان
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی 180 گرمی مکنزی
۳۲,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۷,۲۰۰ تومان
کنسرو ماهی تون با شوید در روغن 180 گرمی مکنزی
۳۳,۸۰۰ تومان%۱۵
۲۸,۷۳۰ تومان
کنسرو ماهی تون با فلفل در روغن 180 گرمی مکنزی
۳۵,۰۰۰ تومان%۳۰
۲۴,۵۰۰ تومان