چای کیسه ای Earl Grey بسته 25 عددی شهرزاد
۵۶,۴۵۰ تومان%۶۵
۱۹,۷۵۸ تومان
چای کیسه ای Royal بسته 25 عددی شهرزاد
۲۳,۸۰۰ تومان%۳۰
۱۶,۶۶۰ تومان