کنسرو سبزی مخلوط 380 گرمی بیژن
۲۰,۷۵۰ تومان%۲۰
۱۶,۶۰۰ تومان
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بیژن
۱۵,۹۵۰ تومان%۲۰
۱۲,۷۶۰ تومان
کنسرو سس ماکارونی 380 گرمی بیژن
۲۳,۰۰۰ تومان%۴۰
۱۳,۸۰۰ تومان
کنسرو ذرت شیرین 420 گرمی دلپذیر
۲۶,۳۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۶۷۰ تومان