توت فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
۳۵,۲۵۰ تومان%۲۰
۲۸,۲۰۰ تومان
آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی  نوبر سبز
۲۹,۲۵۰ تومان%۲۰
۲۳,۴۰۰ تومان
سبزی پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
۲۳,۲۵۰ تومان%۲۰
۱۸,۶۰۰ تومان
دانه انار منجمد 400 گرمی نوبر سبز
۳۹,۰۰۰ تومان%۲۵
۲۹,۲۵۰ تومان
ناگت مرغ 1 کیلوگرمی 202
۱۱۱,۰۰۰ تومان
فلافل منجمد 330 گرمی پمینا
۲۵,۲۰۰ تومان%۱۰
۲۲,۶۸۰ تومان
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرمی پمینا
۳۳,۶۰۰ تومان%۳۵
۲۱,۸۴۰ تومان
استیک برگر 90 درصد گوشت 500 گرمی گوشتیران
۸۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۶۸,۰۰۰ تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت 500 گرمی گوشتیران
۵۶,۴۷۰ تومان%۱۵
۴۸,۰۰۰ تومان
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت 500 گرمی گوشتیران
۶۳,۴۰۰ تومان%۱۵
۵۳,۸۹۰ تومان
شنیسل پیتزایی 550 گرمی گوشتیران
۶۷,۰۶۰ تومان%۱۵
۵۷,۰۰۱ تومان
همبرگر کلاسیک 90 درصد گوشت 500 گرمی گوشتیران
۷۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۶۳,۲۴۰ تومان
همبرگر زغالی 90 درصد گوشت 500 گرمی گوشتیران
۷۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۶۳,۲۴۰ تومان