ترشی سیر 660 گرمی سحر
۴۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۳۷,۷۴۰ تومان
ترشی مخلوط ریز 240 گرمی سحر
۹,۸۰۰ تومان%۱۵
۸,۳۳۰ تومان
خیارشور قلمی 1.5 کیلوگرمی اصالت
۵۹,۶۰۰ تومان%۲۵
۴۴,۷۰۰ تومان
ترشی هفت بیجار 630 گرمی بدر
۲۹,۷۷۰ تومان%۱۵
۲۵,۳۰۴ تومان
ترشی کلم قرمز 630 گرمی بدر
۲۵,۶۰۰ تومان%۱۵
۲۱,۷۶۰ تومان
پرورده گردو بادمجان 660 گرمی بدر
۴۳,۰۰۰ تومان%۱۵
۳۶,۵۵۰ تومان
ترشی فلفل 580 گرمی بیژن
۲۹,۰۰۰ تومان%۳۰
۲۰,۳۰۰ تومان
ترشی فلفل 600 گرمی سحر
۲۷,۳۰۰ تومان