ساق مرغ 1 کیلوگرمی
۱۰۱,۲۰۰ تومان
بال مرغ 1 کیلوگرمی
۷۵,۳۲۵ تومان