کاهو فرانسوی درجه یک 150 گرمی ونیز
۴۴,۸۰۰ تومان%۲۵
۳۳,۶۰۰ تومان
پیاز قرمز دستچین 1 کیلوگرمی
۷,۵۰۰ تومان%۱۰
۶,۷۵۰ تومان
بلوبری درجه یک وزن 100 گرمی
۱۲۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
گریپ فروت تازه دستچین وزن 1 کیلوگرمی
۱۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۳۰۰ تومان
دراگون فروت زرد 1 عدد
۲۶۹,۵۰۰ تومان
فیسالیس درجه یک 100 گرمی
۳۵,۴۰۰ تومان%۱۵
۳۰,۰۹۰ تومان
خرمالو درجه یک تازه 1 کیلوگرمی
۴۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۶,۰۰۰ تومان
پسته تازه 500 گرمی
۸۵,۶۰۰ تومان%۱۰
۷۷,۰۴۰ تومان
کاهو پیچ تازه 1 عددی
۱۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان
انار دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی
۳۳,۱۵۰ تومان%۱۰
۲۹,۸۳۵ تومان
گلابی دستچین 1 کیلوگرمی
۷۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۳,۹۰۰ تومان
گلابی دستچین 500 گرمی
۳۵,۵۰۰ تومان