فروش ویژه
لیمو ترش شیرازی دستچین 1 کیلوگرمی
۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سیب سبز فرانسوی 1 کیلوگرمی
۱۳۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
سیب قرمز دستچین 1 کیلوگرمی
۶۰,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
کیوی دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی
۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوجه سبز دستچین 500 گرمی
۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گیلاس دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گیلاس دستچین مجلسی 500 گرمی
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زردآلو دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زردآلو دستچین مجلسی 500 گرمی
۵۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 1 کیلویی
۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 500 گرمی
۲۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
توت فرنگی درجه یک 500 گرمی
۷۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ملون دستچین تازه بین 2-1.5 کیلوگرم
۳۶,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
طالبی بلوط 2 کیلوگرمی
۴۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
هندوانه متوسط 7-6 کیلوگرم
۷۵,۰۰۰ تومان