فروش ویژه
سیب سبز فرانسوی 1 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
سیب قرمز دستچین 1 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
کیوی دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
گوجه سبز دستچین 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
گیلاس دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
گیلاس دستچین مجلسی 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
زردآلو دستچین مجلسی 1 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
زردآلو دستچین مجلسی 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 1 کیلویی
  ناموجود
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
توت فرنگی درجه یک 500 گرمی
  ناموجود
فروش ویژه
ملون دستچین تازه بین 2-1.5 کیلوگرم
  ناموجود
فروش ویژه
طالبی بلوط 2 کیلوگرمی
  ناموجود
فروش ویژه
هندوانه متوسط 7-6 کیلوگرم
  ناموجود