بلوبری درجه یک وزن 100 گرمی
۱۲۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
گریپ فروت تازه دستچین وزن 1 کیلوگرمی
۱۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۳۰۰ تومان
دراگون فروت زرد 1 عدد
۲۶۹,۵۰۰ تومان
فیسالیس درجه یک 100 گرمی
۳۵,۴۰۰ تومان%۱۵
۳۰,۰۹۰ تومان
خرمالو درجه یک تازه 1 کیلوگرمی
۴۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۶,۰۰۰ تومان
پسته تازه 500 گرمی
۸۵,۶۰۰ تومان%۱۰
۷۷,۰۴۰ تومان
انار دستچین اعلاء 1 کیلوگرمی
۳۳,۱۵۰ تومان%۱۰
۲۹,۸۳۵ تومان
گلابی دستچین 1 کیلوگرمی
۷۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۶۳,۹۰۰ تومان
گلابی دستچین 500 گرمی
۳۵,۵۰۰ تومان
انگور سفید بی دانه دستچین 1 کیلوگرمی
۴۸,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۳,۲۰۰ تومان
انگور سفید بی دانه دستچین 500 گرمی
۲۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۶۰۰ تومان
لیمو ترش شیرازی دستچین 1 کیلوگرمی
۴۳,۴۰۰ تومان%۱۵
۳۶,۸۹۰ تومان
لیمو ترش شیرازی دستچین 500 گرمی
۲۱,۷۰۰ تومان%۱۵
۱۸,۴۴۵ تومان