کاهو فرانسوی درجه یک 150 گرمی ونیز
۴۴,۸۰۰ تومان%۲۵
۳۳,۶۰۰ تومان
پیاز قرمز دستچین 1 کیلوگرمی
۷,۵۰۰ تومان%۱۰
۶,۷۵۰ تومان
کاهو پیچ تازه 1 عددی
۱۵,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان
فلفل دلمه ای سبز دستچین 1 کیلوگرمی
۳۶,۴۰۰ تومان%۱۰
۳۲,۷۶۰ تومان
فلفل دلمه ای سبز دستچین 500 گرمی
۱۸,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۶,۳۸۰ تومان
پیاز سفید درشت دستچین 1 کیلوگرمی
۱۹,۸۰۰ تومان%۲۵
۱۴,۸۵۰ تومان
کدو سبز دستچین 1 کیلوگرمی
۱۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۳۰۰ تومان
بادمجان دلمه دستچین 1 کیلوگرمی
۱۳,۴۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۰۶۰ تومان
بادمجان دستچین 1 کیلوگرمی
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان