نان سنتی کاک چندغله مقدار 400 گرمی اورنگ
۲۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۲,۴۰۰ تومان
نان پروتئین 540 گرمی سه نان
۱۹,۲۰۰ تومان%۱۵
۱۶,۳۲۰ تومان
نان تافتون سبوس 450 گرمی سه نان
۷,۷۷۰ تومان%۱۵
۶,۶۰۴ تومان
نان تست سبوس مقدار 530 گرمی سه نان
۱۳,۷۷۰ تومان%۱۵
۱۱,۷۰۴ تومان
نان سنتی کاک با طعم شیر و عسل 400 گرمی اورنگ
۲۷,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۱,۶۰۰ تومان
نان سنتی کاک با انجیر خشک 450 گرمی اورنگ
۲۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۲,۴۰۰ تومان
نان سنتی کاک با شیره توت 450 گرمی اورنگ
۲۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۲,۴۰۰ تومان
نان سنتی کاک با جو دوسر و کتان 400 گرمی اورنگ
۲۷,۷۵۰ تومان%۲۰
۲۲,۲۰۰ تومان
نان تست سفید 500 گرمی نان آوران
۱۰,۸۰۰ تومان%۱۵
۹,۱۸۰ تومان
نان شکلاتی 100 گرمی سه نان
۳,۸۰۰ تومان%۱۵
۳,۲۳۰ تومان
نان تست طلایی 530 گرمی سه نان
۱۱,۷۹۰ تومان%۱۵
۱۰,۰۲۲ تومان
نان تست هفت غله 530 گرمی سه نان
۱۹,۲۷۰ تومان%۱۵
۱۶,۳۸۰ تومان