فروش ویژه
اسپری تاخیری ویگا یک میلیون اصل
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص امگا 3 ژله ای روغن ماهی Nordic Sunshine
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص دفع سنگ کلیه رواتینکس (Rowatinex)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مسکن قوی درد پانادول Panadol Actifast بسته 20 عددی
 ۸ نفر
۴۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن ژله‌ای قوی ادویل بسته 32 عددی
 ۷ نفر
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن میگرن پانادول Panadol Migraine بسته 24 عددی
 ۸ نفر
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن پانادول Panadol Advance ورق 12 عددی
 ۷ نفر
۲۱۰,۰۰۰ تومان