فروش ویژه
مسکن قوی درد پانادول Panadol Actifast بسته 20 عددی
 ۸ نفر
۴۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن ژله‌ای قوی ادویل بسته 32 عددی
 ۷ نفر
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن میگرن پانادول Panadol Migraine بسته 24 عددی
 ۸ نفر
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن پانادول Panadol Advance ورق 12 عددی
 ۷ نفر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه فشارسنج دیجیتال WHO مدل CK-A155
 ۹ نفر
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص سرماخوردگی و سینوس ادویل بسته 20 تایی
 ۱۰ نفر
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قرص مسکن قوی ادویل Advil بسته 50 عددی
 ۶ نفر
۶۵۰,۰۰۰ تومان