فروش ویژه
پنیر چدار دانمارکی کرافت 200 گرمی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پنیر تازه پاستوریزه 800 گرمی پگاه
۶۹,۷۸۰ تومان%۱۰
۶۲,۸۰۲ تومان
پنیر تست ورقه ای 180 گرمی پگاه
۲۸,۶۷۰ تومان%۱۰
۲۵,۸۰۳ تومان
پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی پگاه
۲۸,۷۱۰ تومان%۱۵
۲۴,۴۰۴ تومان
پنیر گوسفندی 400 گرمی پگاه
۵۷,۷۸۰ تومان%۱۰
۵۲,۰۰۲ تومان
پنیر بلغاری 400 گرمی پگاه
۴۸,۷۸۰ تومان%۱۰
۴۳,۹۰۲ تومان
پنیر پیتزا 180 گرمی پگاه
۲۷,۷۷۰ تومان%۱۵
۲۳,۶۰۴ تومان
پنیر لاکتیکی با زیره 280 گرمی  زیارت پگاه
۲۲,۷۸۰ تومان%۱۰
۲۰,۵۰۲ تومان
پنیر سفید دانمارکی 520 گرمی پگاه
۳۲,۷۸۰ تومان%۱۰
۲۹,۵۰۲ تومان
پنیر لاکتیکی زیارت 400 گرمی پگاه
۳۰,۷۸۰ تومان%۱۰
۲۷,۷۰۲ تومان
پنیر لبنه 750 گرمی پگاه
۴۶,۷۸۰ تومان%۱۰
۴۲,۱۰۲ تومان
پنیر سفید آمل 400 گرمی هراز
۲۵,۲۰۰ تومان%۱۰
۲۲,۶۸۰ تومان
پنیر خامه ای 200 گرمی هراز
۱۶,۲۵۰ تومان%۱۰
۱۴,۶۲۵ تومان
پنیر چدار 300 گرمی هراز
۱۹,۲۵۰ تومان%۱۰
۱۷,۳۲۵ تومان