دوغ ترش محلی با طعم گلپر 2.45 لیتری هراز
۳۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۷,۹۰۰ تومان
دوغ بدون گاز با طعم پونه 1.5 لیتری دامداران
۱۴,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۴۱۰ تومان
دوغ بدون گاز با طعم نعنا 1.5 لیتری دامداران
۱۴,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۴۱۰ تومان
دوغ با طعم گلپر 900 میلی لیتری هراز
۶,۴۰۰ تومان%۱۰
۵,۷۶۰ تومان
دوغ محلی با طعم گلپر حجم 1.5 لیتر هراز
۱۴,۸۰۰ تومان%۱۵
۱۲,۵۸۰ تومان
دوغ با طعم گیاهان معطر حجم 1.5 لیتر پگاه
۱۵,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۱۰ تومان
دوغ بدون گاز هشت گیاه 1.5 لیتر عالیس
۱۵,۸۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۲۲۰ تومان
دوغ سون 1.5 لیتری کاله
۱۶,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۲۱۰ تومان