کوکی حاوی جودوسر با فندق 150گرمی دلاتو
۸,۸۰۰ تومان%۲۰
۷,۰۴۰ تومان
کیک شکلاتی کرم دار 20 گرمی اینوایت
۹,۲۰۰ تومان%۴۰
۵,۵۲۰ تومان
کیک مینیز مافینز 160 گرمی پچ پچ
۱۱,۷۰۰ تومان%۳۰
۸,۱۹۰ تومان