تخمه آفتابگردان با طعم نمکی 125 گرمی چی توز
۱۱,۸۰۰ تومان%۱۵
۱۰,۰۳۰ تومان
بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی توز
۴,۸۰۰ تومان%۱۰
۴,۳۲۰ تومان
مغز تخمه آفتاب گردان 30 گرمی مانی
۴,۸۰۰ تومان%۲۰
۳,۸۴۰ تومان
پسته بو داده کم نمک 45 گرمی مانی
۲۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۰,۰۰۰ تومان
تخمه کدو نمکی 50 گرمی گلستان
۱۵,۶۰۰ تومان
۱۴,۸۲۰ تومان