دستگاه پالس اکسیمتر تست اکسیژن خون
 ۹ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی مدل زبانی
 ۱۰ نفر
۷۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۵۹,۵۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی تفنگی
 ۹ نفر
۳۵۰,۰۰۰ تومان