مرتب سازی بر اساس: جدیدترینپربازدیدترینپرفروش ترین ۲۸ کالا
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۱ کیلویی
۷۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۷۵۰ گرمی
۵۶,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۵۰۰ گرمی
۳۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۲۵۰ گرمی
۱۸,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام ایرانی شور ۱ کیلویی اعلاء
۲۸۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام ایرانی شور ۷۵۰ گرمی اعلاء
۲۱۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام ایرانی شور ۵۰۰ گرمی اعلاء
۱۴۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام ایرانی شور ۲۵۰ گرمی اعلاء
۷۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام ایرانی خام ۱ کیلویی اعلاء
۲۸۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام ایرانی خام ۷۵۰ گرمی اعلاء
۲۱۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام ایرانی خام ۵۰۰ گرمی اعلاء
۱۴۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام ایرانی خام ۲۵۰ گرمی اعلاء
۷۲,۰۰۰ تومان
بادام ژاپنی ۱ کیلویی
۹۶,۰۰۰ تومان
بادام ژاپنی ۷۵۰ گرمی
۷۲,۰۰۰ تومان
بادام ژاپنی ۵۰۰ گرمی
۴۸,۰۰۰ تومان
بادام ژاپنی ۲۵۰ گرمی
۲۴,۰۰۰ تومان